سولفات آهن ( فرو ) 20-22 درصد
Ferric Sulfate 20-22

سولفات آهن ( فرو ) 20-22 درصد
فرمول شیمیایی : FeSO4,6H2O درصد ماده موثر : 20-22% شکل فیزیکی : پودر رنگ : سفید بسته بندی : 25Kg کاربرد : مکمل غذایی دام و طیور - ساخت کودهای شیمیایی معدنی
توضیحات

مواد غذايي موردنياز بدن توسط خون به اندامهاي موردنظر مي‌رسد و بخش عمده خون با ‏گلبول قرمز مي‌سازد و ساختمان پايه گلبول قرمز از آهن تشكيل شده است. لذا تأثير مهم ‏تأمين آهن مورد نياز بدن بسيار مورد توجه مي‌باشد در خصوص جذب آهن توسط بدن نكته ‏مهم در اين است كه حتماً بايد به صوت آهن دو ظرفيتي باشد تا قابليت جذب داشته باشد لذا ‏استفاده از كلرورآهن و يا نيترات آهن مفيد نخواهد بود و حتماً استفاده از سولفات آهن دو ‏ظرفيتي مورد تأكيد مي‌باشد.‏