محمد امین کوزه کنانی مدیرعامل شرکت گیوان شیمی

 

 

 

 

آقای محمدامين کوزه کنانی

متولد1353

مديرعامل و ريیس هيات مديره

کارشناسی شیمی کاربردی

 

 

 

 

علی قندی مدیر بازرگانی شرکت تولیدی گیوان شیمی

 

 

 

آقای علی قندی

متولد 1357
مدير بازرگانی
با 16 سال تجربه فعاليت تخصصی
کارشناسی مديريت صنعتی